جديد! سريع! سهل!


Create your own language test

إدخل

إمتحان مربوط بكود ٤٠٠ بكس

Copy the code to embed this quiz on your website

إختبار مميز
Colores1
Colores1

المشاركين:

93

اسئلة:

2

الناشر:

Gonzalo Abio1
إختبارات مشابهة
Gli affitti in Germania
Gli affitti in Germania

المشاركين:

41

اسئلة:

11

الناشر:

superchiara
Verbi e prefissi
Verbi e prefissi

المشاركين:

45

اسئلة:

8

الناشر:

kletus
Come si dice ...?
Come si dice ...?

المشاركين:

89

اسئلة:

10

الناشر:

Angy

Come si dice ...? sxc
أنا أتكلم:
أنا أتعلم:

Come si dice ...?

Conosci i falsi amici tra l'italiano e il tedesco? E sai usarli correttamente? Testalo qui!
Traduci la parola riportata tra virgolette.
إبدأ الاختبار
الناشر
Angy
الفئة
Vocabulary
اسئلة
10
المشاركين
89
المستوى
١-مبتدئ
مضافة
20-04-2010
العلامات
amici falsi
الدرجة:

(4.1 points)

التقدير:
46
التعليقات
guest
poco credibile e autodidattico
11-02-2011, 14:05
guest
bello
24-06-2010, 12:36
guest
superficiale
19-05-2010, 20:41
guest
SUper und hilfreich!!
21-04-2010, 08:39