جديد! سريع! سهل!


Create your own language test

إدخل

إمتحان مربوط بكود ٤٠٠ بكس

Copy the code to embed this quiz on your website

إختبار مميز
Preposiciones en español
Preposiciones en español

المشاركين:

126

اسئلة:

10

الناشر:

Tamarota
إختبارات مشابهة
Il discorso indiretto
Il discorso indiretto

المشاركين:

38

اسئلة:

10

الناشر:

BenedettaM
metti l'articolo giusto
metti l'articolo giusto

المشاركين:

90

اسئلة:

10

الناشر:

nameless
Dai, mettiti … studiare!
Dai, mettiti … studiare!

المشاركين:

98

اسئلة:

11

الناشر:

alonsodue

أنا أتكلم:
أنا أتعلم:

Complementi di tempo

Impara a collocare gli eventi nel tempo in italiano!
Completa le frasi seguenti scegliendo l´espressione temporale corretta.
إبدأ الاختبار
الناشر
giuliadedo
الفئة
نوع الكلمة
اسئلة
9
المشاركين
126
المستوى
٢-متوسط
مضافة
03-03-2011
العلامات
tempo, espressioni, eventi, prima, dopo
الدرجة:

(4.1 points)

التقدير:
63
التعليقات
guest
test gut ich habe schlechtabgeschlossen
19-10-2015, 14:36
guest
Mi è piaciuto moltissimo il test
29-04-2012, 04:33
guest
I liked it!
07-03-2012, 19:24
guest
Benino, ma a volte c´è più di una possibilità di rispondere.
02-02-2012, 20:12
igorash23
suoer
16-01-2012, 14:21
guest
un peux dur
13-04-2011, 10:50
guest
benissimo
06-04-2011, 10:51
guest
piacente
29-03-2011, 15:50
guest
mi diverto di più questo quiz
28-03-2011, 19:02
guest
molto interesante
28-03-2011, 18:20