جديد! سريع! سهل!


Create your own language test

إدخل

إمتحان مربوط بكود ٤٠٠ بكس

Copy the code to embed this quiz on your website

إختبار مميز
Cinequizz
Cinequizz

المشاركين:

36

اسئلة:

10

الناشر:

CarlaHur
إختبارات مشابهة
Eh, se solo ….! Condizionali e congiuntivi
Eh, se solo ….! Condizionali e congiuntivi

المشاركين:

124

اسئلة:

8

الناشر:

Sily
Essere o avere?
Essere o avere?

المشاركين:

165

اسئلة:

12

الناشر:

BenedettaM
Il comparativo
Il comparativo

المشاركين:

39

اسئلة:

10

الناشر:

BenedettaM

أنا أتكلم:
أنا أتعلم:

Dai, mettiti … studiare!

C´è qualcuno che non ha avuto mai problemi con le preposizioni?
Troverai qui un esercizio sulle preposizioni semplici (di, a, da, in, con, su, per, tra/fra) e le preposizioni articolate (del, ai, sugli, dallo ...)
إبدأ الاختبار
الناشر
alonsodue
الفئة
نوع الكلمة
اسئلة
11
المشاركين
98
المستوى
١-مبتدئ
مضافة
13-04-2012
العلامات
Preposizioni
الدرجة:

(4.7 points)

التقدير:
39
التعليقات
guest
ok
01-02-2015, 14:15
guest
mmmmm....
09-12-2012, 13:26
claudietta
molto facile ma difficile allo stesso tempo!!!!! complimenti!!
24-04-2012, 19:15