جديد! سريع! سهل!


Create your own language test

إدخل

إمتحان مربوط بكود ٤٠٠ بكس

Copy the code to embed this quiz on your website

إختبار مميز
Cinequizz
Cinequizz

المشاركين:

36

اسئلة:

10

الناشر:

CarlaHur
إختبارات مشابهة
La particella 了
La particella 了

المشاركين:

222

اسئلة:

9

الناشر:

superchiara

أنا أتكلم:
أنا أتعلم:

La particella 了

La principale causa di mal di testa tra gli studenti di cinese. Ripassiamo insieme le funzioni della particella 了!
了 può avere una funzione aspettuale (quando indica che l´azione del verbo si è conclusa) o modale (quando segnala un cambiamento di stato). Che posizione occupa nella frase? Scegli la risposta corretta tra le alternative proposte!
إبدأ الاختبار
الناشر
superchiara
الفئة
نوع الكلمة
اسئلة
9
المشاركين
222
المستوى
٢-متوسط
مضافة
26-09-2011
العلامات
chinese grammar
الدرجة:

(5 points)

التقدير:
94
التعليقات
guest
Semplice
13-11-2016, 07:38
guest
divertente, una riga di spiegazione dell'errore lo renderebbe maggiormente efficace
14-05-2014, 10:41
guest
ci sono errori banalissimi! -.-'
22-09-2012, 18:27
guest
Un po' troppo facile, ma molto affidabile
24-04-2012, 22:35
guest
interessante
04-03-2012, 15:44
guest
Interessante!!
26-10-2011, 16:42